Wat doen wij?
Als u besluit om te gaan scheiden, heeft u een advocaat nodig.

Echtscheiding

Als u besluit om te gaan scheiden, heeft u een advocaat nodig.

Als u samen in goed overleg afspraken kunt maken over de gevolgen van de afwikkeling van het einde van uw huwelijk, kunt u kiezen voor mediation. U maakt dan samen met behulp van één advocaat een echtscheidingsconvenant en, als u samen minderjarige kinderen heeft, een ouderschapsplan. Mr Marijke A. Meijer is behalve advocaat ook mediator. Zij is aangesloten bij de vfAS. Zij kan u bij het hele proces van a tot z begeleiden.

Als u er voor kiest samen te komen tot afspraken over de beëindiging van uw relatie en u bereid bent u daarvoor in te zetten, kunt u een afspraak maken voor een mediation gesprek.

U kunt er ook voor kiezen om ieder een eigen advocaat in te schakelen. Uw advocaat verzoekt de Rechtbank namens u om de echtscheiding uit te spreken en eventueel om nevenvoorzieningen op te nemen. U kunt daarbij denken aan alimentatie voor de kinderen of voor uzelf, het voortgezet gebruik van de echtelijke woning en regelingen met betrekking tot de kinderen.

 

Opstellen van een ouderschapsplan

Als u samen minderjarige kinderen hebt, verlangt de wetgever van u dat u samen afspraken maakt over de kinderen. Dit gaat dan hoofdzakelijk om: waar gaan de kinderen wonen, hoe vaak en wanneer zijn de kinderen bij de andere ouder, hoe zullen de ouders in de toekomst overleggen over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen, en hoe gaat u beiden de kosten van de kinderen verdelen. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als u het samen niet (helemaal) eens wordt, kunt u de rechter vragen om een uitspraak te doen.

 

Kinderalimentatie en partneralimentatie

Na het verbreken van een huwelijk of relatie blijft u volgens de wet verplicht de ex­echtgeno(o)t(e) en uw kinderen te onderhouden. Zowel voor het maken van een berekening van de partneralimentatie als de kinderalimentatie bent u bij ons aan het juiste adres.

De wet- en regelgeving op dit gebied verandert voortdurend. Omdat wij gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht houden wij dit voortdurend in de gaten. Wij kunnen eenvoudig voor u nagaan of de eerder gemaakte afspraken nog steeds up-to-date zijn en een nieuwe berekening voor u maken. Als daar aanleiding toe bestaat, kunnen wij een nieuw bedrag door de Rechtbank laten vastleggen.

 

Gezag

Ouderlijk gezag hebben betekent zeggenschap hebben over uw minderjarige kinderen. Dit wordt vaak verward met voogdij. Als een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, hebben beide ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag. Als u niet bent getrouwd en u krijgt een kind, let er dan op dat de vader niet alleen dit kind moet erkennen bij de burgerlijke stand van de gemeente, maar dat u los daarvan ook het gezag aanvraagt! Dit kan zonder rechter, mits beide ouders daarvoor tekenen. Wij kunnen u bijstaan bij het regelen van het gezag als een van beide ouders niet wil meewerken, of als u wel het gezamenlijk ouderlijk gezag heeft maar het lukt u niet om samen een bepaalde beslissing over uw minderjarige kind(eren) te nemen.

 

Einde geregistreerd partnerschap

Omdat een geregistreerd partnerschap wettelijk gezien wordt als een huwelijk, lijkt de procedure tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap op de echtscheidingsprocedure.
De flitsscheiding is in 2009 afgeschaft.

 

Einde samenwonen

Ook als u niet getrouwd bent en u gaat uit elkaar, kan het raadzaam zijn om afspraken te maken over het einde van uw samenleving. Dit geldt met name als u samen minderjarige kinderen hebt. U kunt ook de Rechtbank verzoeken om bepaalde regelingen vast te leggen. Wij staan u daar graag in bij.

 

Afwikkeling gemeenschap van goederen

Als u voor het sluiten van uw huwelijk geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris hebt laten vastleggen, bent u getrouwd in gemeenschap van goederen. De vermogens van u en van uw echtgenoot zijn als het ware op één grote hoop beland. Ieder van u heeft recht op de helft daarvan. Wij kunnen u helpen bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap.

 

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Als u voor het sluiten van uw huwelijk bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebt laten vastleggen, gelden de regelingen zoals u deze bent overeengekomen. Wij kunnen u helpen bij de afwikkeling van de huwelijks-voorwaarden.

 

En verder

– Bijstand in het geval van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing
– Curatele, bewind en mentorschap
– Adoptie
– Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
– Naamswijziging
– Zaken op het gebied van erfrecht

 

Staat uw vraag hier niet bij? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons

Advocatenkantoor Buitelaar Meijer is een kantoor in Alphen aan den Rijn dat volledig gespecialiseerd is in het personen- en familierecht. Doordat wij een klein kantoor zijn, zijn de lijntjes kort en kunnen wij u snel en persoonlijk verder helpen.

Contact

Europalaan 16
2408 BG  Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-436968
Fax: 0172-445232